čisté prostory

Automatizace zakládání drátků SWG2

Automatizace zakládání drátků SWG2

Zařízení je jednoúčelová robotizovaná pracovní stanice, která slouží k automatickému vychystání materiálu pro navazující zařízení ve výrobě medicínských nástrojů. Drátky obsluha založí ve větším množství do zásobníku ve vstupní stanici stroje. Po spuštění...

číst více
Manuální chemické boxy

Manuální chemické boxy

Sestava šesti identických chemických boxů pro leptání a mytí křemíkových desek o průměru 150 - 200 mm v laboratorních podmínkách. Vany pro chemické procesy jsou ovládány manuálně, teplota PVDF vany je regulovatelná. Oplachové vany jsou vybaveny automatickým quick dump...

číst více
Digestoř pro vyvolávání fotolitografických struktur

Digestoř pro vyvolávání fotolitografických struktur

Digestoř pro laboratorní účely a práci s anorganickými a organickými kyselinami. Vany pro chemické procesy jsou ovládány manuálně a jednotlivé odpadní chemikálie jsou sbírány do oddělených boxů. Digestoř je napojena na centrální rozvod dusíku, vakua a organický odpad...

číst více
Plnící zařízení

Plnící zařízení

Plnící zařízení kartridží je jednoúčelové zařízení využívané ve zdravotnictví. Do stroje jsou ručně vkládány zásobníky, které jsou plněny třemi různými medical roztoky. Zařízení je navrženo pro práci v čistých prostorách třídy ISO 14644-1, class 8. FAKTA A ZAJÍMAVOSTI...

číst více
Jet Etch Machine

Jet Etch Machine

Stroj je navržen jako jednoúčelové zařízení pro čisté prostory v polovodičovém průmyslu. Zajišťuje tryskové leptání, mytí a sušení okrajů křemíkových desek pro výkonové spínače. Zařízení je tvořeno dvěma   komorami s řízeným prouděním vzdušniny v provedení...

číst více
Stolní tampo-print 360°

Stolní tampo-print 360°

Stolní tampo-print 360° je menší jednoúčelové zařízení pro potisk katetrů, které se využívají ve zdravotnictví. Katetry jsou zakládány ručně do lůžka pod průhledný kryt. Barva se na katetr přenáší pomocí tamponu, který jej následně odvaluje, čímž zajistí potisk po...

číst více
Zařízení pro svařování Pinu a embosování

Zařízení pro svařování Pinu a embosování

Zařízení je automatická pracovní stanice s obsluhou a je určena pro výrobu polotovaru s použitím ve zdravotnictví. Vstupním materiálem je pytlík svařený z fólie, do kterého zařízení přivaří plastový PIN a zároveň na něm provede prolis. Takto upravený pytlík je...

číst více
Sestava pásových dopravníků

Sestava pásových dopravníků

Sestava se skládá ze tří navazujících pásových dopravníků a slouží k automatickému transportu výrobků z čistých výrobních prostor do prostor pro balení. Dopravníky č.1 a 2 jsou umístěny v čistých prostorech a výstupní dopravník č.3 v prostoru s normálním prostředím....

číst více
Automatická montáž Epifuse

Automatická montáž Epifuse

Zařízení slouží k plně automatizované montáži sestavy Epifuse Catheter Connector. Tato sestava je zdravotní materiál a skládá se ze dvou dílů, Body a Cap. Existuje několik variant používaných dílů a musí být zaručena přítomnost správných dílů v sestavě a jejich...

číst více
Chemická linka na čištění ingotů

Chemická linka na čištění ingotů

Automatické zařízení slouží k leptání a čištění monokrystalických křemíkových ingotů pro výrobu polovodičů. Jednotlivé ingoty válcového tvaru jsou zakládány na vstupní dopravník v koši. Po uzavření krytu vstupního dopravníku probíhá pracovní cyklus automaticky....

číst více
Chemická linka pro leptání Si desek

Chemická linka pro leptání Si desek

Zařízení je chemický box k čištění a leptání desek monokrystalu křemíku v chemikálii SC-1 a kyselině fluorovodíkové HF. Obsluha zakládá koše s křemíkovými deskami o průměru 4 až 8“ do jednotlivých van. Po dosažení požadované doby leptání jsou desky manuálně přeloženy...

číst více
Chemické boxy AWAP pro směsi HF

Chemické boxy AWAP pro směsi HF

Zařízení je určeno pro leptání Si desek ve výrobě polovodičů. Je konstruováno jako samostatný chemický box. Leptání se provádí chemikáliemi na bázi kyseliny fluorovodíkové. Použité konstrukční materiály jsou chemicky odolné a splňují normu FM 4910 pro použití...

číst více
Automatický box pro microstrip

Automatický box pro microstrip

Zařízení je navrženo jako jednoúčelový automatický box pro leptání Si desek. Cyklus leptání a oplachování Si desek je zcela automatickýdle zvolených parametrů, obsluha provádí pouze doplňování vstupního materiálu, odebírání výrobků a volbu parametrů procesu. Box je...

číst více
Automatická linka na leptání čipů

Automatická linka na leptání čipů

Zařízení je sestava čtyř na sebe navazujících chemických sekcí propojených do výrobní linky. Linka umožňuje provádět automaticky komplexní chemickou proceduru na deskách křemíkového monokrystalu. Procedura se typicky skládá ze sekvencí leptání v chemických lázních a...

číst více
TMAH

TMAH

Zařízení je určeno pro ředění a distribuci chemikálie TMAH. Výsledná směs TMAH 2,38% je tvořena mícháním Tetramethylammonium hydroxidu (TMAH 25%) a deionizované vody (DI voda). Systém se skládá z vnitřní míchací smyčky a distribuce. (zařízení pracuje v ČR pro...

číst více
Automatická montáž injekčních stříkaček LORD

Automatická montáž injekčních stříkaček LORD

Stroj je navržen jako jednoúčelové automatické zařízení pro výrobu zdravotnického spotřebního materiálu. Kompletuje a testuje speciální výrobek podobný injekční stříkačce s názvem „Loss of resistance device - syringe“. V zařízení probíhají postupně procesy:...

číst více
Zařízení na svařování a plnění pytlíku plynem

Zařízení na svařování a plnění pytlíku plynem

Zařízení je automatické pracoviště s obsluhou, určené pro výrobu formátovaných pytlíků, plněných plynovou směsí. Tento výrobek je zdravotnický produkt a používá se jako jednorázová náplň do lékařského analyzátoru. Obsluha zakládá na pozice do výsuvů stroje volné...

číst více
Montážní linka pro kompletaci kazet

Montážní linka pro kompletaci kazet

Zařízení slouží ve výrobě zdravotnického spotřebního materiálu jako jednoúčelové obslužné pracoviště pro samostatné strojní zařízení Cassette welder. Zařízení tvoří tři pracovní stoly tvořící výrobní linku tvaru U a je provozováno se stálou obsluhou operátory....

číst více
Automatická stanice pro svařování kazet

Automatická stanice pro svařování kazet

Cassette welder je jednoúčelové strojní zařízení. Slouží ke svařování plastového víka s kazetou, ve které jsou umístěny roztoky pro krevní analyzátor. Zařízení je navrženo jako poloautomatické, se stálou obsluhou operátorem. Kazeta s těsněním a s plastovým držákem...

číst více
Zařízení pro leptání fasety desek ve sloupečku

Zařízení pro leptání fasety desek ve sloupečku

Zařízení je určeno pro leptání fasety polovodičových desek (do průměru 4“) směsí kyseliny dusičné, fluorovodíkové a octové. Desky jsou po procesu leptání oplachovány v trojité protiproudné kaskádě s demineralizovanou vodou a sušeny ofukem vzduchu pomocí plochých...

číst více
Zařízení pro přípravu čpavkového roztoku

Zařízení pro přípravu čpavkového roztoku

Zařízení slouží k automatickému řízenému ředění čpavku a deionizované vody. Výsledkem je čpavkový roztok s vodivostí v zadaných mezích. Takto vzniklý roztok je v zařízení skladován v tanku o objemu 200 litrů a dopravován do cirkulační smyčky, ze které si naředěnou...

číst více
Stříhačka hadiček s nástřihem a potiskem

Stříhačka hadiček s nástřihem a potiskem

Zařízení je jednoúčelový automat pro stříhání, nástřih a potisk PVC hadičky o průměru 4,4mm. Celková délka střihané hadičky je 1600 mm a v délce 550 mm je proveden částečný nástřih pro snadné odtržení. V celé délce stříhané hadičky lze nastavit potisk libovolnými...

číst více
Rychlostříhačka hadiček s odvíječem

Rychlostříhačka hadiček s odvíječem

Zařízení je jednoúčelový strojní automat pro rychlé stříhání PVC hadiček Ø 3 ÷ 8mm. Délka stříhané hadičky je nastavitelná od 100 mm do 10000 mm. Podle způsobu zpracování je možno hadičku odvíjet z cívky, volného návinu nebo rychlostřihačku zařadit přímo za extrudér....

číst více
Digestoř pro práci s kyselinami

Digestoř pro práci s kyselinami

Zařízení slouží jako laboratorní box pro práci s agresivními chemikáliemi. Hlavní částí je pracovní prostor s chemicky odolnou polypropylenovou pracovní deskou a s osvětlením. V pracovní desce jsou tři výlevky, každá je napojena na samostatný chemický odpad.. Na zadní...

číst více
Systém na opracování a dopravu Si ingotů

Systém na opracování a dopravu Si ingotů

Systém pro opracování a dopravu Si ingotů je komplexní zařízení pro očištění, temperaci a dopravu Si ingotů. Vstupní částí zařízení je překlápěčka, kde probíhá zabroušení hran a čištění ingotu. Překlápěcí systém umožňuje obsluze snadno manipulovat s Si ingotem. Po...

číst více
Box na odmašťování a sušení Al folií

Box na odmašťování a sušení Al folií

Zařízení je určeno k odmašťování a následnému sušení hliníkových fólií v polovodičovém průmyslu. Odmašťování probíhá v několika vanách, toluenu, lihu a acetonu s podporou ultrazvukového zářiče. Na konci procesu jsou fólie sušeny horkým dusíkem. Vzhledem k tomu, že...

číst více
Rozbočovací ventilový modul na chemikálie

Rozbočovací ventilový modul na chemikálie

Skříň VMB (Valve Manifold Box) slouží k rozdělování zvláště čistých chemikálií do zásobovacích větví k jednotlivým odběrným místům, např. linkám pro zpracování polovodičových materiálů (křemíkové desky, křemíkové krystaly apod.). V tomto případě je skříň koncovým...

číst více
Mycí linka Si desek po lapování

Mycí linka Si desek po lapování

Zařízení je určeno k mytí a sušení křemíkových desek do 8" po operaci lapování. Obsluha založí Si desky v zásobníku do manipulačního koše ve vstupní dvoupozicové vaně s vodou. Pomocí dvouosého manipulátoru je následně koš překládán dle zvolené receptury mezi dvěma...

číst více
Zařízení pro leptání  trubic z křemennného skla

Zařízení pro leptání trubic z křemennného skla

Zařízení je určeno k leptání křemenných trubic kyselinou fluorovodíkovou a následnému mytí demi-vodou. Umožňuje zpracovávat trubice do průměru 300 mm a délce až do 2450 mm. Zařízení je vybaveno vnitřními sprchami. Pracovní prostor je odsávaný a je zakryt průhlednými...

číst více
Box na mytí kanystrů a přepravních krabic

Box na mytí kanystrů a přepravních krabic

Zařízení je určeno k mytí kanystrů a přepravních krabic od chemikálií ostřikováním DI vodou z vnitřní i vnější části. Zařízení slouží pro potřeby polovodičového průmyslu. Skelet zařízení je vyroben z bílého polypropylenu. (zařízení pracuje v Polsku pro dánského...

číst více
Zařízení pro tryskové leptání okrajů Si desek

Zařízení pro tryskové leptání okrajů Si desek

Zařízení slouží k leptání okrajů křemíkových desek a následnému oplachu a sušení. Leptání i oplach jsou prováděny tryskami s nastavitelnou polohou a úhlem vůči desce. Po ručním založení a uzavření krytu jsou desky automaticky vystředěny na pracovním stolku a vakuově...

číst více
Automatická linka na leptání  trubic z křemeného skla

Automatická linka na leptání trubic z křemeného skla

Zařízení je určeno pro práci v polovodičovém průmyslu k čištění a mytí Si trubic a jiných drobných dílů. Zajišťuje leptání trubic do průměru 300 mm a délce od 1450 do 2765 mm. Manipulátor zakládá trubici na otočné válce, následně systém v závislosti na vybrané...

číst více
Chemický box pro hloubkové leptání

Chemický box pro hloubkové leptání

Zařízení je určeno pro práci v čistých prostorech v polovodičovém průmyslu a slouží k hloubkovému leptání křemíkových desek. Zásobník s 25 křemíkovými deskami umísťuje obsluha do nakládací pozice manipulátoru nad sušicí vanou. Po nastavení předvolené procesní...

číst více
Chemický box pro leptání a mytí safírových desek

Chemický box pro leptání a mytí safírových desek

Zařízení je určeno pro práci v čistých prostorech v optoelektronickém průmyslu. Chemický box slouží pro mytí a leptání safírových desek s průměrem 2"- 8" ve vanách s chemickými roztoky. Technologický proces zpracování desek, uložených v PFA kazetách, probíhá v šesti...

číst více
Prezentér pro kontrolu křemíkových desek

Prezentér pro kontrolu křemíkových desek

Přípravek je určen pro vysunování pětic Si-desek průměru 6" (150 mm) ze standardního plastového zásobníku. Nastavovací "řadicí" pákou jsou zvedány desky po 5 kusech v sestavě "každá pátá". (zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)

číst více
Zařízení pro výrobu smotků hadiček

Zařízení pro výrobu smotků hadiček

Automatické zařízení je určeno k výrobě smotků z lékařských hadiček z různých materiálů. K přepásání slouží samolepicí papírová páska. U smotků je možno nastavit délku hadičky, velikost smotku, počet závitů, délku a orientaci jednotlivých konců hadičky. Zařízení je...

číst více
Vozík pro přepravu křemíkových ingotů

Vozík pro přepravu křemíkových ingotů

Vozík slouží k přepravě až 8 ks křemíkových ingotů hmotnosti do 30 kg mezi jednotlivými výrobními pracovišti. Vozík je prachotěsný s možností proplachování nebo vytvoření přetlaku inertním plynem pro možnost průjezdu mimo čisté prostory. (zařízení pracuje v Polsku pro...

číst více
Distribuční systém na chemikálie

Distribuční systém na chemikálie

Zařízení je určeno pro automatizovanou distribuci zvláště čistých chemikálií v polovodičovém průmyslu, např. H2SO4, HF, HCl, NH4OH, H2O2, HNO3 apod. Elektrovybavení, software, pneuventily, distribuční ventily, konektory a přípojná místa chemikálií (vše v chemicky...

číst více
Zařízené pro leptání křemíkových ingotů

Zařízené pro leptání křemíkových ingotů

Zařízení je určeno k plně automatickému mytí křemíkových monokrystalů. Jeden až dva ingoty o celkové hmotnosti až 30 kg se ukládají do přepravních košů na vstupním dopravníku. Po navedení identifikačních údajů (čárového kódu) vsázky zaveze systém automaticky koše s...

číst více