Zařízení slouží k plně automatizované montáži sestavy Epifuse Catheter Connector. Tato sestava je zdravotní materiál a skládá se ze dvou dílů, Body a Cap. Existuje několik variant používaných dílů a musí být zaručena přítomnost správných dílů v sestavě a jejich precizní sestavení. Montáž dílů probíhá v pracovních pozicích na otočném stole a jednotlivé sekvence pracovního postupu jsou vykonávány automatickými stanicemi rozmístěnými kolem otočného stolu. Zařízení má výrobní kapacitu 1800 ks/hod.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)