O nás

  • 100% česká společnost
  • 3000+ m² vlastní realizační plochy
  • 50+ zaměstnanců z toho polovina v R&D
  • 800+ projektů
  • 20+ let zkušeností
  • 100+ zákazníků

Jsme Stroza

Zabýváme se automatizací a robotizací různých technologických procesů napříč průmyslovým odvětvím s využitím nejpokročilejších technologií. Často děláme věci, které se na začátku zdají být složité a velmi komplikované, ale nakonec mají jednoduché, funkční a elegantní řešení. Snažíme se přinášet našim zákazníkům neotřelá řešení a nezaujatý pohled na danou problematiku. To vše je nakonec i pro nás neustálý zdroj nových poznatků a vědomostí.

Vše, co v našich strojích vidíte, i to jak fungují, jsme sami navrhli, vyrobili a nakonec oživili. Máme vlastní odborníky ve všech profesích potřebných pro komplexní návrh i velmi složitých strojů a dostatečné zázemí pro jejich následnou výrobu.

 

Našim zákazníkům chceme být partnerem ve všech fázích jejich projektu automatizace, od úvodních myšlenek a plánů až po realizaci a servis strojů a nezáleží na tom, zda se jedná o malé poloautomatické přípravky nebo rozsáhlé výrobní linky.

To, kde jsme dnes začalo v roce 1998. Z konstruktéra na volné noze se díky zájmu zákazníků o realizaci navržených řešení začala formovat společnost schopná nejen navrhovat, ale také realizovat celá strojní zařízení. Od roku 2005 jsme již působili ve vlastní budově, měli jsme pokryty všechny potřebné profese pro automatizaci a měli vlastní výrobní stroje. V roce 2012 jsme zakoupili a revitalizovali budovu bývalé textilní továrny, která se stala našim aktuálním sídlem a místem našeho dalšího rozvoje.

V záložce REFERENCE uvidíte, kde všude na světe naše stroje pracují a v sekci PRODUKTY si můžete udělat představu, v jak rozličných oborech působíme.

Zvýšení digitální úrovně společnosti STROZA s.r.o. prostřednictvím nákupu pokročilých nevýrobních digitálních technologií

Společnost STROZA s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.01.02/01/23_023/0002016 „Zvýšení digitální úrovně společnosti STROZA s.r.o. prostřednictvím nákupu pokročilých nevýrobních digitálních technologií“.

Cílem projektu je významné posílení úrovně digitalizace v rámci společnosti STROZA s.r.o. prostřednictvím pořízení nových nevýrobních digitálních technologií/služeb, které povede k postupné digitální transformaci společnosti.

Na operaci je poskytována finanční podpora od EU.