Automatická montáž Guide Wire Dispenser

43500

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová automatická linka na výrobu zdravotnické pomůcky. Montáž výrobku spočívá v zavádění drátku do polyetylenových hadiček různých délek a osazení sestavy trojicí dalších plastových dílů.

Podávání materiálu i jednotlivé kroky pracovního postupu jsou plně automatizovány, manipulaci sestavy mezi pracovními stanicemi linky zajišťuje dvojice robotických manipulátorů typu Scara. Hotová sestava je zkontrolována optickou kamerovou inspekcí a odložena ve svinutém stavu na lopatkový pásový dopravník.

(Zařízení pracuje v Německu pro zákazníka z USA.)