Zařízení je jednoúčelová robotizovaná pracovní stanice, která slouží k automatické přípravě materiálu pro navazující pracovní stanici ve výrobě medicínského spotřebního zboží. Materiálem jsou pružinkové drátky, které obsluha stroje zakládá ve větším množství do vstupní stanice stroje. Ze zásobníku vstupní stanice je mechanicky provedena separace drátků. Vyseparovaný drátek následně robot přenese do lůžka na výtahu. Výtah transportuje drátek do výstupní stanice, která zabezpečí předání drátku do navazujícího zařízení.

(zařízení pracuje v České republice pro zákazníka z USA)