Automatická stanice pro svařování kazet

40740

Cassette welder je jednoúčelové strojní zařízení. Slouží ke svařování plastového víka s kazetou, ve které jsou umístěny roztoky pro krevní analyzátor. Zařízení je navrženo jako poloautomatické, se stálou obsluhou operátorem.

Kazeta s těsněním a s plastovým držákem těsnění je obsluhou umístěna v přípravku. Následně je kompletní kazeta v přípravku vložena do pracovního prostoru zařízení, kde dojde k ustavení víka kazety do správné polohy a jeho přivaření ke kazetě. Po svaření je kazeta automaticky vysunuta z přípravku a samostatně opustí pracovní prostor. Přípravek se vrací automaticky pro zpracování dalších kazet.

(Stroj je používán v Dánsku dánským zákazníkem)