výrobní a procesní stroje a linky

Zařízení pro lepení dveří

Zařízení pro lepení dveří

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová poloautomatická linka pro lepení nerezových pásků s tmelem na sklo dveří. Obsluha manuálně založí sklo a nerezové pásky s tmelem do zařízení a spustí proces. V zařízení postupně proběhnou operace zarovnání skla a pásků, přenesení...

číst více
Automatizace zakládání drátků SWG2

Automatizace zakládání drátků SWG2

Zařízení je jednoúčelová robotizovaná pracovní stanice, která slouží k automatickému vychystání materiálu pro navazující zařízení ve výrobě medicínských nástrojů. Drátky obsluha založí ve větším množství do zásobníku ve vstupní stanici stroje. Po spuštění...

číst více
Drtící zařízení zpožďovacích složí

Drtící zařízení zpožďovacích složí

Zařízení je určeno na drcení materiálu pro výrobu průmyslových pyrotechnických složí a je konstruováno pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu výbušnin. Vstupní materiál se nasype do násypky na horní části zařízení, odkud je materiál automaticky dávkován...

číst více
Etiketovačka

Etiketovačka

Etiketovací stanice je automatický modul určený pro použití v balící lince. Etikety jsou aplikovány na papírové krabice ze všech čtyř stran, s možností přelepení etikety přes hranu krabice. Středem stanice prochází dvojice úzkých řemenových dopravníků s vlastním...

číst více
Washing line

Washing line

Toto jednoúčelové zařízení je využíváno pro výrobu elektrotechnických součástek. Materiál v paletkách umístěných v koši se ukládá na motorem poháněný vstupní dopravník, který jej dopraví do mycí komory. Vnitřní manipulátor přenáší koš postupně do tří mycích lázní s...

číst více
Zařízení na zpracování sim karet

Zařízení na zpracování sim karet

Toto jednoúčelové zařízení zajišťuje automatické zpracování SIM karet v mnoha operacích. Od nahrávání software, přes komunikaci s databází poskytovatele, vkládání do papírových obálek, vkládání příbalových letáků, označování čárovým kódem, balení do krabic až po...

číst více
Jet Etch Machine

Jet Etch Machine

Stroj je navržen jako jednoúčelové zařízení pro čisté prostory v polovodičovém průmyslu. Zajišťuje tryskové leptání, mytí a sušení okrajů křemíkových desek pro výkonové spínače. Zařízení je tvořeno dvěma   komorami s řízeným prouděním vzdušniny v provedení...

číst více
Acid Clean Line

Acid Clean Line

Jednoúčelové zařízení, které se využívá pro výrobu elektrotechnických součástek, konkrétně pro jejich oplachování v kyselých lázních, oplachování a vypékání v teplotách až 500 °C. Materiál umístěný v kovových paletkách je ručně vkládán do vstupní stanice. Z ní jsou...

číst více
Termination Automatic Line

Termination Automatic Line

Zařízení je využíváno v elektrotechnickém průmyslu. Jedná se o robotizovanou linku pro chemické ošetření elektronických součástek. Dva šestiosé roboty doplněné o sedmou osu v podobě 24 m dlouhé lineární dráhy zajišťují ukládání součástek do předehřívací pece,...

číst více
Thermovent paper coating

Thermovent paper coating

Výrobní linka Thermovent paper coating upravuje papír v kapalných lázních pro jeho další využití ve zdravotnictví. Protože je zařízení symetrické, průchod papíru linkou je možný jak zprava doleva, tak zleva doprava, což minimalizuje manipulace mezi jednotlivými...

číst více
Zařízení pro svařování Pinu a embosování

Zařízení pro svařování Pinu a embosování

Zařízení je automatická pracovní stanice s obsluhou a je určena pro výrobu polotovaru s použitím ve zdravotnictví. Vstupním materiálem je pytlík svařený z fólie, do kterého zařízení přivaří plastový PIN a zároveň na něm provede prolis. Takto upravený pytlík je...

číst více
Stroj na párání úpletů

Stroj na párání úpletů

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová automatická linka pro párání textilních úpletů pro firmu vyrábějící prádlo. Zařízení je automatické, s minimální obsluhou operátory. Ve stroji probíhají postupně jednotlivé procesy. Navádění úpletu, otáčení úpletu, navedení,...

číst více
Zařízení na tepelné ošetření AC ampulí

Zařízení na tepelné ošetření AC ampulí

Zařízení pro tepelné ošetření AC ampulí horkou vodou je navrženo jako jednoúčelové, poloautomatické, se stálou obsluhou operátorem. Pracovní proces je řízen pomocí PLC, ovládací a zobrazovací jednotky HMI a pomocí nastavitelných pracovních hodnot teploty a času. AC...

číst více
Automatická montáž injekčních stříkaček LORD

Automatická montáž injekčních stříkaček LORD

Stroj je navržen jako jednoúčelové automatické zařízení pro výrobu zdravotnického spotřebního materiálu. Kompletuje a testuje speciální výrobek podobný injekční stříkačce s názvem „Loss of resistance device - syringe“. V zařízení probíhají postupně procesy:...

číst více
Závitovací zařízení

Závitovací zařízení

Závitovací zařízení je jednoúčelové strojní zařízení ke zhotovení závitů M4 v automatických cyklech řízených jednočlennou obsluhu. Obráběnými díly jsou dva typy kovových hadicových spon. Obsluha upíná vždy dva kusy stejného typu dílu do přípravku uchyceného na otočné...

číst více
Zařízení na svařování a plnění pytlíku plynem

Zařízení na svařování a plnění pytlíku plynem

Zařízení je automatické pracoviště s obsluhou, určené pro výrobu formátovaných pytlíků, plněných plynovou směsí. Tento výrobek je zdravotnický produkt a používá se jako jednorázová náplň do lékařského analyzátoru. Obsluha zakládá na pozice do výsuvů stroje volné...

číst více
Automatická stanice pro svařování kazet

Automatická stanice pro svařování kazet

Cassette welder je jednoúčelové strojní zařízení. Slouží ke svařování plastového víka s kazetou, ve které jsou umístěny roztoky pro krevní analyzátor. Zařízení je navrženo jako poloautomatické, se stálou obsluhou operátorem. Kazeta s těsněním a s plastovým držákem...

číst více
Automatické zařízení pro výrobu memobagu

Automatické zařízení pro výrobu memobagu

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová automatická linka na výrobu a testování výrobků memobag ve výrobě zdravotnického spotřebního materiálu. Zařízení je konstruováno na výrobu tří velikostí memobagů s možností přidání dalších velikostí. V zařízení probíhájí postupně...

číst více
Letmá střihačka

Letmá střihačka

Letmá střihačka je jednoúčelové strojní zařízení, které se používá například za extrudérem. Je navrženo k automatickému stříhání plastových trubic (o průměru 4 - 16 mm) a profilů v délkách 130 mm až 2000 mm. Zařízení pracuje na principu letmých nůžek, které umožňují...

číst více
Zařízení pro dávkování a zalisování výbušné směsi

Zařízení pro dávkování a zalisování výbušné směsi

Automatické zařízení, které je určeno k dávkování zalisování a měření výbušné směsi do zpožďovačů rozbušek. Po nadávkování slože na vrstvu azidu olovnatého dojde k zalisování a změření nadávkovaného množství. Zpožďovače, které mají nadávkováno nesprávné množství jsou...

číst více
Stříhačka hadiček s nástřihem a potiskem

Stříhačka hadiček s nástřihem a potiskem

Zařízení je jednoúčelový automat pro stříhání, nástřih a potisk PVC hadičky o průměru 4,4mm. Celková délka střihané hadičky je 1600 mm a v délce 550 mm je proveden částečný nástřih pro snadné odtržení. V celé délce stříhané hadičky lze nastavit potisk libovolnými...

číst více
Rychlostříhačka hadiček s odvíječem

Rychlostříhačka hadiček s odvíječem

Zařízení je jednoúčelový strojní automat pro rychlé stříhání PVC hadiček Ø 3 ÷ 8mm. Délka stříhané hadičky je nastavitelná od 100 mm do 10000 mm. Podle způsobu zpracování je možno hadičku odvíjet z cívky, volného návinu nebo rychlostřihačku zařadit přímo za extrudér....

číst více
Systém na opracování a dopravu Si ingotů

Systém na opracování a dopravu Si ingotů

Systém pro opracování a dopravu Si ingotů je komplexní zařízení pro očištění, temperaci a dopravu Si ingotů. Vstupní částí zařízení je překlápěčka, kde probíhá zabroušení hran a čištění ingotu. Překlápěcí systém umožňuje obsluze snadno manipulovat s Si ingotem. Po...

číst více
Automatická pila na řezání profilů

Automatická pila na řezání profilů

Zařízení je určeno k řezání přesných hliníkových profilů pro výrobu stupaček žebříků. Součástí zařízení je automatický, dvanáctipozicový podavač profilů. Profily jsou řezány na délky dle zvolené receptury, tak aby bylo vhodným rozdělením zbytku dosaženo co nejmenšího...

číst více
Zařízení pro broušení segmentů

Zařízení pro broušení segmentů

Poloautomatické jednoúčelové strojní zařízení pro současné přesné broušení čel čtyř keramických segmentů v délkách 95 - 310 mm. Čtveřici segmentů vkládá obsluha do upínacího lože, mezitím se předchozí čtveřice brousí dle nastavené doby broušení. Broušení probíhá až po...

číst více
Mycí linka Si desek po lapování

Mycí linka Si desek po lapování

Zařízení je určeno k mytí a sušení křemíkových desek do 8" po operaci lapování. Obsluha založí Si desky v zásobníku do manipulačního koše ve vstupní dvoupozicové vaně s vodou. Pomocí dvouosého manipulátoru je následně koš překládán dle zvolené receptury mezi dvěma...

číst více
Zařízení na drcení a sítování pyrotechnické slože

Zařízení na drcení a sítování pyrotechnické slože

Jednoúčelové strojní zařízení je určeno k drcení a sítování pyrotechnické slože v prostředí s nebezpečím výbuchu. Drticí část je umístěna v ochranném krytu, který zamezuje únik prachu slože mimo prostor drtičky. Uvnitř krytu je prostředí s nebezpečím výbuchu třídy V3....

číst více
Zařízení na závitování

Zařízení na závitování

Jednoúčelové strojní zařízení pro řezání závitů dle definovaných automatických cyklů řízených obsluhou. Řízení a bezpečnostní funkce zajišťuje PLC s displejem a klávesnicí. Zařízení umožňuje řezání až 8 závitů do 4 obrobků na přesně definovaných místech najednou....

číst více
Mycí linka na mytí a leptání 8″ Si desek

Mycí linka na mytí a leptání 8″ Si desek

Zařízení je určeno pro práci v polovodičovém průmyslu. Box je celonerezový a slouží mytí Si desek s průměrem 8", najednou až se 7 zásobníky. Desky ve standardním plastovém zásobníku, uložené ručně do zakládací pozice postupně procházejí 5 ultrazvukovými procesními a...

číst více
Zařízení pro tryskové leptání okrajů Si desek

Zařízení pro tryskové leptání okrajů Si desek

Zařízení slouží k leptání okrajů křemíkových desek a následnému oplachu a sušení. Leptání i oplach jsou prováděny tryskami s nastavitelnou polohou a úhlem vůči desce. Po ručním založení a uzavření krytu jsou desky automaticky vystředěny na pracovním stolku a vakuově...

číst více
Zařízení pro blotování

Zařízení pro blotování

Jednoúčelové strojní zařízení slouží k odsávání (blotování) naneseného procesního roztoku z anod kondenzátorů dle zadané receptury. Sací papíry, umístěné v zásobníku na 400 listů formátu A4, jsou přemísťovány po dopravníkovém pásu pod rám s anodami, který je...

číst více
Zařízení pro vymývání metanolem a sušení

Zařízení pro vymývání metanolem a sušení

Celonerezové zařízení pro automatické zpracování dílů elektrotechnických součástí. Pro vymývání je používán metanol, látka hořlavá, tvořící se vzduchem výbušnou směs, navíc jedovatá. Uvnitř zařízení je prostředí s nebezpečím výbuchu. Součásti tvaru malé nádobky o...

číst více
Bruska keramických segmentů

Bruska keramických segmentů

je určena pro souběžné broušení čel dvou keramických segmentů. Obsahuje 2 brusky pro levý směr broušení a 2 brusky pro pravý směr broušení, mechanismus centrování segmentů, pneumatické upínací moduly a přesuvný procesní "šuplík" na lineárním vedení pro zpracovávání...

číst více
Lihová mycí linka II

Lihová mycí linka II

Lihová mycí linka II. je jednoúčelové plně automatizované zařízení k hromadnému mytí polotovarů elektronických součástek v metanolu a jejich následnému sušení. Vstupní a výstupní pozice jsou vybaveny poháněnými dopravníky. Procesní box je vybaven 5 kaskádně...

číst více
Linka na lakování podkov

Linka na lakování podkov

Lakovací linka je jednoúčelové a plně automatizované zařízení pro nanášení úzkého pruhu barvy a definované tloušťky na přesně určené místo "podkovy" podle zadání zákazníka. "Podkova" je součástí iniciátoru automobilových airbagů. Speciální barva se nanáší na tvarovaný...

číst více
Lihová mycí linka

Lihová mycí linka

Lihová mycí linka je jednoúčelové, plně automatizované zařízení k hromadnému mytí elektronických součástek v etanolu a jejich následnému sušení. Vstupní a výstupní pozice jsou vybaveny poháněnými dopravníky. Procesní skříň je vybavena kaskádními vanami pro oplach v...

číst více
KV Linka

KV Linka

KV-linka je komplexní robotizované výrobní zařízení pro nasazení při výrobě elektronických součástek. Použitá technologie spočívá v nanášení polymerních vrstev tekutých roztoků na anody kondenzátorů. Používají se střídavě dva druhy roztoků – primer a disperze a po...

číst více
Automatický stroj pro hrotování trubiček

Automatický stroj pro hrotování trubiček

Zařízení je navrženo jako automatický stroj na tepelné tvarování plastových trubiček do hrotu. Proces zahrnuje několik pracovních operací a komplexní kamerovou zkoušku hotových dílů. Rozmístění jednotlivých pracovních stanic je po obvodu pracovní plochy stroje, uvnitř...

číst více
Zařízení na výrobu produktů pro lékařství

Zařízení na výrobu produktů pro lékařství

Zařízení je automatizovaná a robotizovaná pracovní stanice pro montáž výrobku s použitím ve zdravotnictví. Sestava výrobku se skládá se z několika mechanických komponent a kromě toho jsou do něj postupně dávkovány tři druhy funkčních kapalin. Objem kapalných náplní je...

číst více
Automatická montáž Thermovent

Automatická montáž Thermovent

Thermovent Automation je automatizované a robotizované výrobní zařízení pro montáž sestavy Thermovent, která je výrobkem pro zdravotnické použití. Montáž výrobku probíhá vytvořením 2 ks papírových smotků, které se osadí do dvou symetrických otvorů v plastovém T-Body....

číst více