Zařízení pro tryskové leptání okrajů Si desek

31660

Zařízení slouží k leptání okrajů křemíkových desek a následnému oplachu a sušení. Leptání i oplach jsou prováděny tryskami s nastavitelnou polohou a úhlem vůči desce. Po ručním založení a uzavření krytu jsou desky automaticky vystředěny na pracovním stolku a vakuově upnuty. Leptání, oplach a sušení probíhají automaticky dle jedné z předem sestavených receptur. Každá receptura obsahuje délky jednotlivých částí cyklu, otáčky vakuového stolku a dobu roztáčení a zpomalování. Zařízení je možno automaticky doplňovat kyselinami z centrálního rozvodu.

(zařízení pracuje v ČR pro švýcarského zákazníka)