chemické boxy a digestoře

Manuální chemické boxy

Manuální chemické boxy

Sestava šesti identických chemických boxů pro leptání a mytí křemíkových desek o průměru 150 - 200 mm v laboratorních podmínkách. Vany pro chemické procesy jsou ovládány manuálně, teplota PVDF vany je regulovatelná. Oplachové vany jsou vybaveny automatickým quick dump...

číst více
Digestoř pro vyvolávání fotolitografických struktur

Digestoř pro vyvolávání fotolitografických struktur

Digestoř pro laboratorní účely a práci s anorganickými a organickými kyselinami. Vany pro chemické procesy jsou ovládány manuálně a jednotlivé odpadní chemikálie jsou sbírány do oddělených boxů. Digestoř je napojena na centrální rozvod dusíku, vakua a organický odpad...

číst více
Plnící zařízení

Plnící zařízení

Plnící zařízení kartridží je jednoúčelové zařízení využívané ve zdravotnictví. Do stroje jsou ručně vkládány zásobníky, které jsou plněny třemi různými medical roztoky. Zařízení je navrženo pro práci v čistých prostorách třídy ISO 14644-1, class 8. FAKTA A ZAJÍMAVOSTI...

číst více
Jet Etch Machine

Jet Etch Machine

Stroj je navržen jako jednoúčelové zařízení pro čisté prostory v polovodičovém průmyslu. Zajišťuje tryskové leptání, mytí a sušení okrajů křemíkových desek pro výkonové spínače. Zařízení je tvořeno dvěma   komorami s řízeným prouděním vzdušniny v provedení...

číst více
Stolní tampo-print 360°

Stolní tampo-print 360°

Stolní tampo-print 360° je menší jednoúčelové zařízení pro potisk katetrů, které se využívají ve zdravotnictví. Katetry jsou zakládány ručně do lůžka pod průhledný kryt. Barva se na katetr přenáší pomocí tamponu, který jej následně odvaluje, čímž zajistí potisk po...

číst více
Chemická linka na čištění ingotů

Chemická linka na čištění ingotů

Automatické zařízení slouží k leptání a čištění monokrystalických křemíkových ingotů pro výrobu polovodičů. Jednotlivé ingoty válcového tvaru jsou zakládány na vstupní dopravník v koši. Po uzavření krytu vstupního dopravníku probíhá pracovní cyklus automaticky....

číst více
Chemická linka pro leptání Si desek

Chemická linka pro leptání Si desek

Zařízení je chemický box k čištění a leptání desek monokrystalu křemíku v chemikálii SC-1 a kyselině fluorovodíkové HF. Obsluha zakládá koše s křemíkovými deskami o průměru 4 až 8“ do jednotlivých van. Po dosažení požadované doby leptání jsou desky manuálně přeloženy...

číst více
Chemické boxy AWAP pro směsi HF

Chemické boxy AWAP pro směsi HF

Zařízení je určeno pro leptání Si desek ve výrobě polovodičů. Je konstruováno jako samostatný chemický box. Leptání se provádí chemikáliemi na bázi kyseliny fluorovodíkové. Použité konstrukční materiály jsou chemicky odolné a splňují normu FM 4910 pro použití...

číst více
Automatický box pro microstrip

Automatický box pro microstrip

Zařízení je navrženo jako jednoúčelový automatický box pro leptání Si desek. Cyklus leptání a oplachování Si desek je zcela automatickýdle zvolených parametrů, obsluha provádí pouze doplňování vstupního materiálu, odebírání výrobků a volbu parametrů procesu. Box je...

číst více
Automatická linka na leptání čipů

Automatická linka na leptání čipů

Zařízení je sestava čtyř na sebe navazujících chemických sekcí propojených do výrobní linky. Linka umožňuje provádět automaticky komplexní chemickou proceduru na deskách křemíkového monokrystalu. Procedura se typicky skládá ze sekvencí leptání v chemických lázních a...

číst více
Zařízení pro leptání fasety desek ve sloupečku

Zařízení pro leptání fasety desek ve sloupečku

Zařízení je určeno pro leptání fasety polovodičových desek (do průměru 4“) směsí kyseliny dusičné, fluorovodíkové a octové. Desky jsou po procesu leptání oplachovány v trojité protiproudné kaskádě s demineralizovanou vodou a sušeny ofukem vzduchu pomocí plochých...

číst více
Digestoř pro práci s kyselinami

Digestoř pro práci s kyselinami

Zařízení slouží jako laboratorní box pro práci s agresivními chemikáliemi. Hlavní částí je pracovní prostor s chemicky odolnou polypropylenovou pracovní deskou a s osvětlením. V pracovní desce jsou tři výlevky, každá je napojena na samostatný chemický odpad.. Na zadní...

číst více
Box na odmašťování a sušení Al folií

Box na odmašťování a sušení Al folií

Zařízení je určeno k odmašťování a následnému sušení hliníkových fólií v polovodičovém průmyslu. Odmašťování probíhá v několika vanách, toluenu, lihu a acetonu s podporou ultrazvukového zářiče. Na konci procesu jsou fólie sušeny horkým dusíkem. Vzhledem k tomu, že...

číst více
Zařízení pro leptání  trubic z křemennného skla

Zařízení pro leptání trubic z křemennného skla

Zařízení je určeno k leptání křemenných trubic kyselinou fluorovodíkovou a následnému mytí demi-vodou. Umožňuje zpracovávat trubice do průměru 300 mm a délce až do 2450 mm. Zařízení je vybaveno vnitřními sprchami. Pracovní prostor je odsávaný a je zakryt průhlednými...

číst více
Box na mytí kanystrů a přepravních krabic

Box na mytí kanystrů a přepravních krabic

Zařízení je určeno k mytí kanystrů a přepravních krabic od chemikálií ostřikováním DI vodou z vnitřní i vnější části. Zařízení slouží pro potřeby polovodičového průmyslu. Skelet zařízení je vyroben z bílého polypropylenu. (zařízení pracuje v Polsku pro dánského...

číst více
Zařízení pro tryskové leptání okrajů Si desek

Zařízení pro tryskové leptání okrajů Si desek

Zařízení slouží k leptání okrajů křemíkových desek a následnému oplachu a sušení. Leptání i oplach jsou prováděny tryskami s nastavitelnou polohou a úhlem vůči desce. Po ručním založení a uzavření krytu jsou desky automaticky vystředěny na pracovním stolku a vakuově...

číst více
Automatická linka na leptání  trubic z křemeného skla

Automatická linka na leptání trubic z křemeného skla

Zařízení je určeno pro práci v polovodičovém průmyslu k čištění a mytí Si trubic a jiných drobných dílů. Zajišťuje leptání trubic do průměru 300 mm a délce od 1450 do 2765 mm. Manipulátor zakládá trubici na otočné válce, následně systém v závislosti na vybrané...

číst více
Chemický box pro hloubkové leptání

Chemický box pro hloubkové leptání

Zařízení je určeno pro práci v čistých prostorech v polovodičovém průmyslu a slouží k hloubkovému leptání křemíkových desek. Zásobník s 25 křemíkovými deskami umísťuje obsluha do nakládací pozice manipulátoru nad sušicí vanou. Po nastavení předvolené procesní...

číst více
Chemický box pro leptání a mytí safírových desek

Chemický box pro leptání a mytí safírových desek

Zařízení je určeno pro práci v čistých prostorech v optoelektronickém průmyslu. Chemický box slouží pro mytí a leptání safírových desek s průměrem 2"- 8" ve vanách s chemickými roztoky. Technologický proces zpracování desek, uložených v PFA kazetách, probíhá v šesti...

číst více
Zařízené pro leptání křemíkových ingotů

Zařízené pro leptání křemíkových ingotů

Zařízení je určeno k plně automatickému mytí křemíkových monokrystalů. Jeden až dva ingoty o celkové hmotnosti až 30 kg se ukládají do přepravních košů na vstupním dopravníku. Po navedení identifikačních údajů (čárového kódu) vsázky zaveze systém automaticky koše s...

číst více
Zařízení pro leptání a mytí křemíkových desek

Zařízení pro leptání a mytí křemíkových desek

Je prostorově úsporné zařízení pro mytí křemíkových desek. Skelet boxu je v provedení dle normy FM4910. Obsahuje leptací a oplachovou vanu, může mít jednu až tři zásobníkové pozice. Plně automatické zařízení, zajišťující manipulaci mezi procesní a oplachovou vanou a...

číst více
Chemická linka pro leptání Si desek

Chemická linka pro leptání Si desek

Zařízení slouží k automatizovanému procesu leptání a čištění malých Si-desek pro účely výzkumných úkolů v různých procesních chemikáliích. Obsluha připraví náplně leptacích van a umístí koše s křemíkovými substráty o velikosti 2“ do pozic k vyzvednutí. Po spuštění...

číst více
Chemická leptací linka

Chemická leptací linka

Zařízení je automatická chemická linka určená do provozu výroby polovodičů a slouží k technologickému procesu leptání Si-desek směsí kyselin. Obsluha založí koš s křemíkovými substráty o velikosti 8“ do posuvu a zasune do linky. Po spuštění automatického procesu je...

číst více