Stolní tampo-print 360° je menší jednoúčelové zařízení pro potisk katetrů, které se využívají ve zdravotnictví. Katetry jsou zakládány ručně do lůžka pod průhledný kryt. Barva se na katetr přenáší pomocí tamponu, který jej následně odvaluje, čímž zajistí potisk po jeho celém obvodu.

FAKTA A ZAJÍMAVOSTI

> Zařízení k postavení na stůl
> Určeno k potisku katetrů po celém jejich obvodu
> Ruční zakládání pod průhledný kryt
> Barevník s keramickým břitem
> Pojezd barevníku krokovým motorem
> Svislý a vodorovný pojezd tampónové hlavy servopohony
> Všechny polohy tampónové hlavy nastavitelné z displeje řídícího systému
> Rychlost pojezdů nastavitelná z displeje řídícího systému
> Automatické odvalení katetru pro potisk po celém obvodu
> Půdorys 770 × 720 mm, výška 830 mm