Digestoř pro vyvolávání fotolitografických struktur

57920

Digestoř pro laboratorní účely a práci s anorganickými a organickými kyselinami. Vany pro chemické procesy jsou ovládány manuálně a jednotlivé odpadní chemikálie jsou sbírány do oddělených boxů. Digestoř je napojena na centrální rozvod dusíku, vakua a organický odpad chemikálií.

FAKTA A ZAJÍMAVOSTI

> Hlavním konstrukčním materiálem je chemicky odolný polypropylén
> Řídící systém Unitronics
> Průhledný motorizovaný přední kryt ovládaný tlačítky
> Výlevky a kanystry pro oddělený sběr různých odpadních chemikálií
> Manuálně ovládané vany pro chemické procesy
> Příprava pro umístění dvou hot plate
> Spin coater
> Rozměry zařízení cca 2 000 × 1 200 × 2 100 mm