elektrotechnika

Digestoř pro práci s kyselinami

Digestoř pro práci s kyselinami

Zařízení slouží jako laboratorní box pro práci s agresivními chemikáliemi. Hlavní částí je pracovní prostor s chemicky odolnou polypropylenovou pracovní deskou a s osvětlením. V pracovní desce jsou tři výlevky, každá je napojena na samostatný chemický odpad.. Na zadní...

číst více
Skříň sběru organiky

Skříň sběru organiky

Zařízení je určeno ke sběru odpadních organických chemikálií, především rozpouštědel, nezpůsobujících korozi použitých materiálů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyrobeno pro uložení dvou dvousetlitrových sudů. Pro snadnou výměnu jsou sudy uloženy na válečkových...

číst více
Rozbočovací ventilový modul na chemikálie

Rozbočovací ventilový modul na chemikálie

Skříň VMB (Valve Manifold Box) slouží k rozdělování zvláště čistých chemikálií do zásobovacích větví k jednotlivým odběrným místům, např. linkám pro zpracování polovodičových materiálů (křemíkové desky, křemíkové krystaly apod.). V tomto případě je skříň koncovým...

číst více
Distribuční systém na organické chemikálie

Distribuční systém na organické chemikálie

Zařízení slouží k automatickému dálkovému zásobování hořlavými a výbušnými chemikáliemi v polovodičovém průmyslu. Celonerezové provedení se systémem řízeného proplachu elektrické části inertním plynem. Chemikálie se čerpá z prvního 200 l sudu a po vyčerpání...

číst více
Zařízení pro blotování

Zařízení pro blotování

Jednoúčelové strojní zařízení slouží k odsávání (blotování) naneseného procesního roztoku z anod kondenzátorů dle zadané receptury. Sací papíry, umístěné v zásobníku na 400 listů formátu A4, jsou přemísťovány po dopravníkovém pásu pod rám s anodami, který je...

číst více
Zařízení pro vymývání metanolem a sušení

Zařízení pro vymývání metanolem a sušení

Celonerezové zařízení pro automatické zpracování dílů elektrotechnických součástí. Pro vymývání je používán metanol, látka hořlavá, tvořící se vzduchem výbušnou směs, navíc jedovatá. Uvnitř zařízení je prostředí s nebezpečím výbuchu. Součásti tvaru malé nádobky o...

číst více
Distribuční systém na chemikálie

Distribuční systém na chemikálie

Zařízení je určeno pro automatizovanou distribuci zvláště čistých chemikálií v polovodičovém průmyslu, např. H2SO4, HF, HCl, NH4OH, H2O2, HNO3 apod. Elektrovybavení, software, pneuventily, distribuční ventily, konektory a přípojná místa chemikálií (vše v chemicky...

číst více
Motací a stříhací stroj na optické kabely

Motací a stříhací stroj na optické kabely

Zařízení slouží k automatickému odměřování, navinutí a odstřižení optických kabelů průměrů 1-7mm bez nastavování, v délkách od 0,5 do 50 metrů. Kabely jsou namotávány na motací hlavu a následně ustřiženy. Pracovní režimy jsou řízeny PLC s grafickým dotykovým...

číst více
Lihová mycí linka II

Lihová mycí linka II

Lihová mycí linka II. je jednoúčelové plně automatizované zařízení k hromadnému mytí polotovarů elektronických součástek v metanolu a jejich následnému sušení. Vstupní a výstupní pozice jsou vybaveny poháněnými dopravníky. Procesní box je vybaven 5 kaskádně...

číst více
Lihová mycí linka

Lihová mycí linka

Lihová mycí linka je jednoúčelové, plně automatizované zařízení k hromadnému mytí elektronických součástek v etanolu a jejich následnému sušení. Vstupní a výstupní pozice jsou vybaveny poháněnými dopravníky. Procesní skříň je vybavena kaskádními vanami pro oplach v...

číst více
Čerpací stanice pro kyseliny

Čerpací stanice pro kyseliny

Automatické zařízení slouží jako zásobník a distribuční box pro tři různé druhy kyselin v polovodičové čistotě a demineralizovanou vodu. Každá z kyselin má v boxu svůj zásobník a zařízení je schopno distribuovat do připojeného potrubního vedení směs kyselin v poměru...

číst více
Distribuční systém DS 1000

Distribuční systém DS 1000

Zařízení je automatická zásobovací jednotka distribučního systému zvlášť čistých chemikálií, především pro polovodičový průmysl. Distribuční skříň je konstruována tak, že z obou bočních stran zařízení lze přistavit dva velkokapacitní tisíci-litrové zásobníky...

číst více
KV Linka

KV Linka

KV-linka je komplexní robotizované výrobní zařízení pro nasazení při výrobě elektronických součástek. Použitá technologie spočívá v nanášení polymerních vrstev tekutých roztoků na anody kondenzátorů. Používají se střídavě dva druhy roztoků – primer a disperze a po...

číst více