Zařízení pro vymývání metanolem a sušení

30950

Celonerezové zařízení pro automatické zpracování dílů elektrotechnických součástí. Pro vymývání je používán metanol, látka hořlavá, tvořící se vzduchem výbušnou směs, navíc jedovatá. Uvnitř zařízení je prostředí s nebezpečím výbuchu. Součásti tvaru malé nádobky o objemu od 0,3 do 1,5 ml jsou zpracovávány po osmdesáti kusech uložených technologických paletkách najednou. Nejprve jsou všechny naplněny a proplachovány metanolem tak aby v nich nebyly žádné bubliny, Následně je ze všech součástí metanol odčerpán. V dalším kroku je do součástí vháněn teplý vzduch až do vysušení. Posledním krokem je uložení paletky do desetipozicové kazety. Obsluha provádí pouze založení paletek do zařízení a vyjímání kazet se zpracovanými paletkami. Veškeré manipulace s paletkami uvnitř zařízení jsou prováděny automaticky.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)