výbušné prostředí

Drtící zařízení zpožďovacích složí

Drtící zařízení zpožďovacích složí

Zařízení je určeno na drcení materiálu pro výrobu průmyslových pyrotechnických složí a je konstruováno pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu výbušnin. Vstupní materiál se nasype do násypky na horní části zařízení, odkud je materiál automaticky dávkován...

číst více
Termination Automatic Line

Termination Automatic Line

Zařízení je využíváno v elektrotechnickém průmyslu. Jedná se o robotizovanou linku pro chemické ošetření elektronických součástek. Dva šestiosé roboty doplněné o sedmou osu v podobě 24 m dlouhé lineární dráhy zajišťují ukládání součástek do předehřívací pece,...

číst více
Distribuční systém pro chemikálie EBR

Distribuční systém pro chemikálie EBR

Zařízení slouží k uskladnění a automatickou distribuci hořlavé a potenciálně výbušné chemikálie EBR v provozu výroby polovodičů. Z velkokapacitních zásobníků ve venkovní stanici se přečerpává do distribuční jednotky uvnitř provozu a dále k zařízení. (Zařízení pracuje...

číst více
Zařízení pro dávkování a zalisování výbušné směsi

Zařízení pro dávkování a zalisování výbušné směsi

Automatické zařízení, které je určeno k dávkování zalisování a měření výbušné směsi do zpožďovačů rozbušek. Po nadávkování slože na vrstvu azidu olovnatého dojde k zalisování a změření nadávkovaného množství. Zpožďovače, které mají nadávkováno nesprávné množství jsou...

číst více
Skříň sběru organiky

Skříň sběru organiky

Zařízení je určeno ke sběru odpadních organických chemikálií, především rozpouštědel, nezpůsobujících korozi použitých materiálů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyrobeno pro uložení dvou dvousetlitrových sudů. Pro snadnou výměnu jsou sudy uloženy na válečkových...

číst více
Box na odmašťování a sušení Al folií

Box na odmašťování a sušení Al folií

Zařízení je určeno k odmašťování a následnému sušení hliníkových fólií v polovodičovém průmyslu. Odmašťování probíhá v několika vanách, toluenu, lihu a acetonu s podporou ultrazvukového zářiče. Na konci procesu jsou fólie sušeny horkým dusíkem. Vzhledem k tomu, že...

číst více
Zařízení na drcení a sítování pyrotechnické slože

Zařízení na drcení a sítování pyrotechnické slože

Jednoúčelové strojní zařízení je určeno k drcení a sítování pyrotechnické slože v prostředí s nebezpečím výbuchu. Drticí část je umístěna v ochranném krytu, který zamezuje únik prachu slože mimo prostor drtičky. Uvnitř krytu je prostředí s nebezpečím výbuchu třídy V3....

číst více
Distribuční systém na organické chemikálie

Distribuční systém na organické chemikálie

Zařízení slouží k automatickému dálkovému zásobování hořlavými a výbušnými chemikáliemi v polovodičovém průmyslu. Celonerezové provedení se systémem řízeného proplachu elektrické části inertním plynem. Chemikálie se čerpá z prvního 200 l sudu a po vyčerpání...

číst více
Zařízení pro vymývání metanolem a sušení

Zařízení pro vymývání metanolem a sušení

Celonerezové zařízení pro automatické zpracování dílů elektrotechnických součástí. Pro vymývání je používán metanol, látka hořlavá, tvořící se vzduchem výbušnou směs, navíc jedovatá. Uvnitř zařízení je prostředí s nebezpečím výbuchu. Součásti tvaru malé nádobky o...

číst více
Distribuční systém na organické chemikálie

Distribuční systém na organické chemikálie

Zařízení slouží k automatickému dálkovému zásobování hořlavými a výbušnými chemikáliemi v polovodičovém průmyslu. Celonerezové provedení se systémem řízeného proplachu elektrické části inertním plynem. Chemikálie se čerpá z prvního 200 l sudu a po vyčerpání...

číst více
Lihová mycí linka II

Lihová mycí linka II

Lihová mycí linka II. je jednoúčelové plně automatizované zařízení k hromadnému mytí polotovarů elektronických součástek v metanolu a jejich následnému sušení. Vstupní a výstupní pozice jsou vybaveny poháněnými dopravníky. Procesní box je vybaven 5 kaskádně...

číst více
Lihová mycí linka

Lihová mycí linka

Lihová mycí linka je jednoúčelové, plně automatizované zařízení k hromadnému mytí elektronických součástek v etanolu a jejich následnému sušení. Vstupní a výstupní pozice jsou vybaveny poháněnými dopravníky. Procesní skříň je vybavena kaskádními vanami pro oplach v...

číst více