Drtící zařízení zpožďovacích složí

55400

Zařízení je určeno na drcení materiálu pro výrobu průmyslových pyrotechnických složí a je konstruováno pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu výbušnin. Vstupní materiál se nasype do násypky na horní části zařízení, odkud je materiál automaticky dávkován pneumatickým vibračním pohonem do místa drcení a tam je proséván soustavou sít, která oddělí podíly s různou velikostí zrna. Na výstupu jsou ve stroji tři válcové zásobníky, které po naplnění na zadanou hmotnost obsluha odebere.

FAKTA A ZAJÍMAVOSTI

> Pro zpracování výbušnin
> Lámání a drcení tablet z předvýroby
> Rozdělení na frakce dle velikosti zrn proséváním
> Vážení vyrobeného množství
> Řídící systém Siemens Simatic
> Vlastní technologie je určena do prostředí V3
> Prachotěsné provedení s odsáváním
> Rozměry 1 200 × 800 × 1 350 mm