Zařízení na drcení a sítování pyrotechnické slože

32500

Jednoúčelové strojní zařízení je určeno k drcení a sítování pyrotechnické slože v prostředí s nebezpečím výbuchu. Drticí část je umístěna v ochranném krytu, který zamezuje únik prachu slože mimo prostor drtičky. Uvnitř krytu je prostředí s nebezpečím výbuchu třídy V3. Zařízení se skládá z násypky, pneumaticky poháněného vibračního žlabu, drticího uzlu, hrubého síta s kartáčem, jemného síta a oky 0,13-0,16mm a vážicího zařízení. Prosívání a posun nadrcené směsi zajišťuje pneumatický vibrátor. Nosnou částí pro mechanické uzly a kryt drtičky je bezpečnostní pancéřová stěna, oddělující stanoviště obsluhy v prostoru s nebezpečím výbuchu třídy V2 od prostoru drcení slože. Ve stěně je pneumaticky ovládaný průzor z bezpečnostního vrstveného skla pro vkládání a vyjímaní slože, který umožňuje obsluze odebírat přesně nastavenou hmotnostní dávku slože. Zařízení je vyrobeno z vodivých materiálů a materiálů s antistatickou povrchovou úpravou. Všechny použité materiály, konstrukční a elektronické prvky v pracovní zóně jsou určeny pro práci v Ex prostředí s výbušnými prachy. Elektrické pohony drtičky jsou umístěny vně prostředí a pohánějí pohyblivé části pomocí spojovacích kardanových hřídelí, které procházejí výmetnou stěnou a krytem drtičky. Mechanická část je s řídicím systémem a ovládacím panelem propojena pomocí pneumatických rozvodů. Veškeré ovládací prvky, displej váhy a signalizace jsou umístěny na ovládacím panelu. Řídicí systém, zabezpečující všechny pracovní a bezpečnostní funkce, je umístěn v prostředí mimo nebezpečnou zónu.

Zařízení je celonerezové, rozměry 1700 x 800 mm, výška 2200 mm.

(zařízení pracuje v ČR pro japonského zákazníka)