automotiv

Zařízení pro měření délek

Zařízení pro měření délek

Automatické zařízení slouží ke kontrole délek sekaných gumových profilů. Jednotlivé díly jsou do stroje přiváděny z předchozího sekacího stroje pomocí průběžného trojstranného pásového dopravníku. Délka profilu je změřena bezkontaktně dvojicí přesných světelných závor...

číst více
Vysokotlaký tester

Vysokotlaký tester

Automatické zkušební zařízení je zkontruováno pro destruktívní testy vysokým tlakem až 400MPa. Tvoří ho stabilní svařovaná skříň z broušené nerezové oceli, do níž jsou vestavěny dvě vysokopevnostní testovací komory. Komory mohou být využívány střídavě, v jedné probíhá...

číst více
Zařízení na drcení a sítování pyrotechnické slože

Zařízení na drcení a sítování pyrotechnické slože

Jednoúčelové strojní zařízení je určeno k drcení a sítování pyrotechnické slože v prostředí s nebezpečím výbuchu. Drticí část je umístěna v ochranném krytu, který zamezuje únik prachu slože mimo prostor drtičky. Uvnitř krytu je prostředí s nebezpečím výbuchu třídy V3....

číst více
Zařízení pro lepení segmentů

Zařízení pro lepení segmentů

slouží k ověření technologie lepení dvojic keramických segmentů trojúhelníkového profilu. Požadovaný přítlak je zajišťován pneumatickým válcem se silou až 7 kN. Lepené segmenty jsou vakuově přisáty k hornímu vozíku, zavěšenému na pístnici pneuválce. Horní vozík se...

číst více
Bruska keramických segmentů

Bruska keramických segmentů

je určena pro souběžné broušení čel dvou keramických segmentů. Obsahuje 2 brusky pro levý směr broušení a 2 brusky pro pravý směr broušení, mechanismus centrování segmentů, pneumatické upínací moduly a přesuvný procesní "šuplík" na lineárním vedení pro zpracovávání...

číst více
Zařízení pro ukládání sleevů

Zařízení pro ukládání sleevů

Zařízení slouží k ukládání gumových extrudovaných dílů (sleevů) různých délek do beden. Díly vstupují do zařízení po jednom za sebou, po dopravníku, každé dvě sekundy jeden. Z dopravníku jsou díly shazovány pomocí vyhazovače do zásobníku a následně jsou po třech...

číst více