Vysokotlaký tester

45750

Automatické zkušební zařízení je zkontruováno pro destruktívní testy vysokým tlakem až 400MPa. Tvoří ho stabilní svařovaná skříň z broušené nerezové oceli, do níž jsou vestavěny dvě vysokopevnostní testovací komory. Komory mohou být využívány střídavě, v jedné probíhá proces a v druhé příprava vzorku pro další test. Ovládací panel s monitorem procesu, manometrem, ovládači a tiskárnou záznamu je proveden na samostatné vyvýšené konzole. Průběh a výsledky testu jsou zaznamenávány do paměti PLC a mohou být sdíleny připojením k LAN síti nebo vytisknuty v podobě grafu vestavěnou termo tiskárnou.

(Zařízení pracuje v Polsku pro japonskou společnost.)