Zařízení pro ukládání sleevů

44440
Obory: automotiv

Zařízení slouží k ukládání gumových extrudovaných dílů (sleevů) různých délek do beden. Díly vstupují do zařízení po jednom za sebou, po dopravníku, každé dvě sekundy jeden. Z dopravníku jsou díly shazovány pomocí vyhazovače do zásobníku a následně jsou po třech kusech orientovaně zakládány chapadlem robota do bedny. Prázdné bedny pro ukládání dílů vkládá obsluha na spodní dopravník. Dopravník s bednami ovládá řídicí obvod robotického manipulátoru.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)