Letmá střihačka

39360

Letmá střihačka je jednoúčelové strojní zařízení, které se používá například za extrudérem. Je navrženo k automatickému stříhání plastových trubic (o průměru 4 – 16 mm) a profilů v délkách 130 mm až 2000 mm. Zařízení pracuje na principu letmých nůžek, které umožňují stříhat trubice a profily bez potřeby jejich zastavení.

V zařízení trubice prochází měřícím enkodérem, který snímá aktuální rychlost extrudované trubice, odměřuje ujetou dráhu a dává informace řídícímu systému pro střih dle zadané délky výrobku.

Stříhací pracoviště je soustavou několika prvků. Servopohon s vřetenem zajišťuje pohyb střižné hlavy v ose extrudované trubice. Její rychlost se synchronizuje s rychlostí trubice. Informaci o aktuální rychlosti poskytuje enkodér na odměřovacím rameni. Jakmile dojde k synchronizaci posuvů, trubka je za jízdy upnuta pomocí dvou pneumatických válců a přestřižena. Samotný střih je realizován pomocí servomotoru a klikového mechanismu. Servo motor provede právě jednu otáčku, která je pomocí ojnice převedena na lineární pohyb (střih) na kuličkové vedení, na jehož vozíku je namontován stříhací nůž. Horní poloha stříhacího nože je indikována a kontrolována indukčním čidlem.

(Zařízení pracuje v ČR pro českého zákazníka.)