dopravníkové systémy

Zařízení pro lepení dveří

Zařízení pro lepení dveří

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová poloautomatická linka pro lepení nerezových pásků s tmelem na sklo dveří. Obsluha manuálně založí sklo a nerezové pásky s tmelem do zařízení a spustí proces. V zařízení postupně proběhnou operace zarovnání skla a pásků, přenesení...

číst více
Zařízení pro tepelné zpracování pigtailu

Zařízení pro tepelné zpracování pigtailu

Zařízení je využíváno ve zdravotnictví, konkrétně zajišťuje tvarování stentů používaných pro urologické účely. Stenty typu „pigtail“ jsou umístěny v paletkách a ručně vkládány do stroje. Paletky jsou pomocí šestiosého robota tepelně zpracovány ohřevem a následným...

číst více
Washing line

Washing line

Toto jednoúčelové zařízení je využíváno pro výrobu elektrotechnických součástek. Materiál v paletkách umístěných v koši se ukládá na motorem poháněný vstupní dopravník, který jej dopraví do mycí komory. Vnitřní manipulátor přenáší koš postupně do tří mycích lázní s...

číst více
Sestava pásových dopravníků

Sestava pásových dopravníků

Sestava se skládá ze tří navazujících pásových dopravníků a slouží k automatickému transportu výrobků z čistých výrobních prostor do prostor pro balení. Dopravníky č.1 a 2 jsou umístěny v čistých prostorech a výstupní dopravník č.3 v prostoru s normálním prostředím....

číst více
Systém na opracování a dopravu Si ingotů

Systém na opracování a dopravu Si ingotů

Systém pro opracování a dopravu Si ingotů je komplexní zařízení pro očištění, temperaci a dopravu Si ingotů. Vstupní částí zařízení je překlápěčka, kde probíhá zabroušení hran a čištění ingotu. Překlápěcí systém umožňuje obsluze snadno manipulovat s Si ingotem. Po...

číst více
Pásový obloukový dopravník

Pásový obloukový dopravník

Dopravník je konstruován a vyroben jako součást výrobní linky na výrobu automobilových chladičů dle požadavků zákazníka. Zajišťuje plynulé propojení výrobních linek bez nutnosti překládání výrobků pomocí oblouku 180° na plastovém pásu. Zatížitelnost 50kg/m, vnější O...

číst více