Systém na opracování a dopravu Si ingotů

34130

Systém pro opracování a dopravu Si ingotů je komplexní zařízení pro očištění, temperaci a dopravu Si ingotů. Vstupní částí zařízení je překlápěčka, kde probíhá zabroušení hran a čištění ingotu. Překlápěcí systém umožňuje obsluze snadno manipulovat s Si ingotem. Po očištění je ingot pomocí ozubených hřebenů přemístěn do temperačního zařízení. Manipulátor ingot spustí do temperační lázně kde je vytemperován na požadovanou teplotu. Po ukončení temperačního procesu je ingot z vany vyjmut manipulátorem, usazen na paletku a dopraven válečkovým dopravníkem skrz pneumaticky ovládané EMC těsné dveře do měřicí místnosti. Válečkový dopravník je zároveň zásobník vytemperovaných Si ingotů. Na konci dopravníku se nachází zdviž, která paletu spustí na příčné vedení následujícího zařízení. Prázdné paletky se automaticky vracejí pásovým dopravníkem skrz pneumatické dveře do místnosti s temperačním zařízením.

(zařízení pracuje v Dánsku pro dánského zákazníka)