Zařízení pro tepelné zpracování pigtailu

57850

Zařízení je využíváno ve zdravotnictví, konkrétně zajišťuje tvarování stentů používaných pro urologické účely. Stenty typu „pigtail“ jsou umístěny v paletkách a ručně vkládány do stroje. Paletky jsou pomocí šestiosého robota tepelně zpracovány ohřevem a následným chlazením. Pomocí chladícího tunelu jsou paletky expedovány a následně ručně vyjímány.

FAKTA A ZAJÍMAVOSTI

> Řídící systém Siemens Simatic
> Zpracování medicínských výrobků
> Teplotní zpracování ohřevem a chlazením před dalšími operacemi
> Manipulace s výrobky v paletkách
> Manipulace s paletkami šestiosým robotem
> Chladící tunel pro teploty od 2 °C do 6 °C
> Rozměry cca 1 460 × 385 × 2 230 mm