Zařízení pro lepení segmentů

27810

slouží k ověření technologie lepení dvojic keramických segmentů trojúhelníkového profilu. Požadovaný přítlak je zajišťován pneumatickým válcem se silou až 7 kN. Lepené segmenty jsou vakuově přisáty k hornímu vozíku, zavěšenému na pístnici pneuválce. Horní vozík se pohybuje po svislém lineárním vedení proti spodnímu nepohyblivému výškově nastavitelnému stolku. Na stolku jsou pomocí lůžka a měřidel usazeny segmenty s lepicí hmotou. Zařízení je vybaveno poloautomatickým řízením s počitadlem zpracovaných segmentů. Provozní parametry lepení je možné nastavit. Bezpečnost pracovního prostoru lepení je zajištěna bezpečnostní světelnou závorou.

(zařízení pracuje v Polsku pro japonského zákazníka)