Zařízení je určeno ke sběru odpadních organických chemikálií, především rozpouštědel, nezpůsobujících korozi použitých materiálů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyrobeno pro uložení dvou dvousetlitrových sudů. Pro snadnou výměnu jsou sudy uloženy na válečkových drahách. Přívod elektrické energie je přiveden do Ex pevného závěru řídicí jednotky F840, která zajišťuje provětrávaní a přetlak řídicího rozvaděče (závěr s vnitřním přetlakem p).

Po zajištění automatického provětrání a přetlaku v řídicím rozvaděči jednotka F840 sepne své výstupní relé a přivede do řídicího rozvaděče napájecí napětí 230V.

(Zařízení pracuje v ČR pro českého zákazníka.)