Směšovací a distribuční zařízení pro vývojku

49230

Zařízení slouží k přípravě, skladování a distribuci roztoku procesní vývojky. Je tvořeno sestavou tří samostatně stojících jednotek: distribuční skříní, externím stáním pro 200 litrový sud a velkokapacitní nádrží pro směs vývojky o objemu 1200 litrů.

Dle nastavené receptury je chemikálie TMAH naředěna DI vodou a přídavkem smáčedla v požadovaném poměru ve směšovací nádrži s cirkulací a skladována ve externí zásobní nádrži. Dále je vedena distribuční smyčkou k výrobnímu zařízení.

(Zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA.)