Lihová mycí linka II. je jednoúčelové plně automatizované zařízení k hromadnému mytí polotovarů elektronických součástek v metanolu a jejich následnému sušení. Vstupní a výstupní pozice jsou vybaveny poháněnými dopravníky. Procesní box je vybaven 5 kaskádně propojenými vanami pro oplach v metanolu a následnou šestou odkapávací vanou s odtahem. Uspořádání kaskádních van je chráněno jako užitný vzor. Překládání pracovních košů (celková hmotnost 800 kg) mezi vanami zajišťuje manipulátor. Zařízení o celkové délce 12,8 m je v celonerezovém provedení. Řídicí systém linky je napojen na nadřazený systém řízení výroby zákazníka. Zařízení je certifikováno jako Ex pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)