Box na odmašťování a sušení Al folií

33170

Zařízení je určeno k odmašťování a následnému sušení hliníkových fólií v polovodičovém průmyslu. Odmašťování probíhá v několika vanách, toluenu, lihu a acetonu s podporou ultrazvukového zářiče. Na konci procesu jsou fólie sušeny horkým dusíkem. Vzhledem k tomu, že pracovní zóna je prostředí s nebezpečím výbuchu, je zařízení je certifikováno jako Ex dle směrnic ATEX 100. Zařízení je celonerezové, pracovní prostor je uzavřen vzhůru posuvným krytem s protizávažími. Ovládání ventilů je pneumatické. Řídicí systém zabezpečuje časování jednotlivých procesů, řízení ultrazvuku a sušky. Doplňování chemikálií do pracovních van je ruční, nebo automatické z centrálního rozvodu nebo z distribučních skříní.

(zařízení pracuje v České republice pro švýcarského zákazníka)