Lihová mycí linka je jednoúčelové, plně automatizované zařízení k hromadnému mytí elektronických součástek v etanolu a jejich následnému sušení. Vstupní a výstupní pozice jsou vybaveny poháněnými dopravníky. Procesní skříň je vybavena kaskádními vanami pro oplach v lihu a mytí demineralizovanou vodou, překládání zajišťuje multimanipulátor. Zařízení je certifikováno pro Ex prostředí s nebezpečím výbuchu.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)