Chemická linka pro leptání Si desek

49300

Zařízení slouží k automatizovanému procesu leptání a čištění malých Si-desek pro účely výzkumných úkolů v různých procesních chemikáliích. Obsluha připraví náplně leptacích van a umístí koše s křemíkovými substráty o velikosti 2“ do pozic k vyzvednutí.

Po spuštění automatického procesu jsou desky postupně máčeny v leptacích a oplachových vanách a na konec technologické receptury mohou být osušeny v horkovzdušné cirkulační sušičce. Manipulaci v pracovním prostoru linky zabezpečuje vestavěný portálový manipulátor.

(zařízení pracuje v ČR pro českého zákazníka)