Mycí linka Si desek po lapování

32740

Zařízení je určeno k mytí a sušení křemíkových desek do 8″ po operaci lapování. Obsluha založí Si desky v zásobníku do manipulačního koše ve vstupní dvoupozicové vaně s vodou. Pomocí dvouosého manipulátoru je následně koš překládán dle zvolené receptury mezi dvěma čisticími, dvěma mycími a jednou sušicí vanou. Po projetí koše vanami dle zvolené receptury, je koš následně vyložen do výstupního šuplíku, kde je odebrán obsluhou. V čistících vanách je používán KOH ohřívaný na 80°C a ultrazvuk.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)