Zařízení na tepelné ošetření AC ampulí

41560

Zařízení pro tepelné ošetření AC ampulí horkou vodou je navrženo jako jednoúčelové, poloautomatické, se stálou obsluhou operátorem. Pracovní proces je řízen pomocí PLC, ovládací a zobrazovací jednotky HMI a pomocí nastavitelných pracovních hodnot teploty a času.

AC ampule uložené v nerezových koších jsou operátorem vložené do závěsu pro osm košů, který je uchycen na rameni manipulátoru. Po uzavření dveří a startu procesu se automaticky odklopí víka vany, koše jsou spuštěny do lázně a víka se uzavřou. Po uplynutí nastaveného času se odklopí víka, závěs košů se vysune do výchozí pozice, víka se uzavřou a proces tepelného ošetření AC ampulí je ukončen. Na zobrazovací jednotce HMI je signalizován konec procesu a je vytištěna zpráva o průběhu procesu. Obsluha vyjme nerezové koše s ampulemi a založí do závěsu další.

(Zařízení pracuje v Polsku pro dánského zákazníka)