Zařízení pro přípravu čpavkového roztoku

37620

Zařízení slouží k automatickému řízenému ředění čpavku a deionizované vody. Výsledkem je čpavkový roztok s vodivostí v zadaných mezích. Takto vzniklý roztok je v zařízení skladován v tanku o objemu 200 litrů a dopravován do cirkulační smyčky, ze které si naředěnou chemikálii odebírají technologická zařízení. V cirkulační smyčce je stále sledován tlak, průtok a vodivost. K automatickému řízení je použit operátorský software s dotykovou obrazovkou a PLC. PLC monitoruje a řídí celý systém míchání chemikálie.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)