Montážní linka pro kompletaci kazet

41010

Zařízení slouží ve výrobě zdravotnického spotřebního materiálu jako jednoúčelové obslužné pracoviště pro samostatné strojní zařízení Cassette welder. Zařízení tvoří tři pracovní stoly tvořící výrobní linku tvaru U a je provozováno se stálou obsluhou operátory.

Montážní stůl č.1 slouží pro přemístění prázdného přípravku pásovým dopravníkem a válečkovou dráhou na počáteční pozici montážního stolu, následuje lepení štítku na kazetu a osazení kazety do přípravku. Dále se do kazety umístí Alu sáčky s roztoky pro krevní analyzátor, těsnění, držák těsnění. Následuje svaření kazety v Cassette welderu. Po svaření je kazeta přemístěna z pásového dopravníku na stůl č.2 pro tlakovou zkoušku. Následně je kazeta přemístěna na zkušební a balící stůl č.3. Zde je vložena do karuselu pro test těsnosti a dále je kazeta zabalena a opatřena štítkem. .

(Zařízení pracuje v Polsku pro dánského zákazníka)