Chemická leptací linka

50700

Zařízení je automatická chemická linka určená do provozu výroby polovodičů a slouží k technologickému procesu leptání Si-desek směsí kyselin. Obsluha založí koš s křemíkovými substráty o velikosti 8“ do posuvu a zasune do linky. Po spuštění automatického procesu je koš s Si-deskami postupně manipulátorem přenášen a máčen v leptacích a oplachových vanách. Koše mají vestavěn RFID kód, který řízení linky načítá pro předvolbu receptury.

(zařízení pracuje v Itálii pro zákazníka z USA)