Thermovent Automation je automatizované a robotizované výrobní zařízení pro montáž sestavy Thermovent, která je výrobkem pro zdravotnické použití. Montáž výrobku probíhá vytvořením 2 ks papírových smotků, které se osadí do dvou symetrických otvorů v plastovém T-Body. Poté je sestava profouknuta tlakovým vzduchem, z důvodu vyčištění od prachových částic, a zkontrolována automatickou optickou inspekcí kamerovým systémem. V zařízení jsou pro manipulace použity tři autonomní robotické manipulátory typu Scara.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)