Zařízení na montáž a svařování Membrane Unit

42300

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová automatická linka pro kompletování membránové jednotky (Membrane unit) s vysoušecím diskem (Desiccant disc) do Well (plastový kontejner-kelímek). Well je následně uzavřen navařením krycí hliníkové fólie a opatřen značkovacím (typovým) štítkem.

Zařízení je konstruováno jako automatické, obsluha provádí pouze doplňování vstupního materiálu, odebírání výrobků a volbu parametrů procesu.

V zařízení probíhají postupně procesy testování Membrane unit na únik tlaku, kontrola barevné verze Membrane unit, předehřev Desiccant disc, kompletace Desiccant disc a Membrane unit do Well, vystřižení krycí hliníkové fólie, přivaření krycí hliníkové fólie na Well, přilepení značkovacího typového štítku na fóliové víčko a třídění na shodné a neshodné výrobky.

(Stroj je používán v Dánsku dánským zákazníkem)