Zařízení pro značení vyválcovaných tyčí

28720

Plně automatizované značkovací zařízení je tvořeno levým a pravým teleskopickým ramenem se značicími jednotkami, každá s osmi stříkacími pistolemi. Zařízení je určeno ke značení žhavých tyčí 8-místným tečkovým kódem. Zařízení jsou umístěna po stranách pily, vedle valníku, dopravujícího tyče k dělení a značení. Teleskopické rameno umožňuje pohyb značicí jednotky ve vodorovné rovině kolmo na značené tyče. Značicí jednotka pak zajišťuje pohyb stříkacích pistolí ve svislém směru podle skutečného průměru tyčí.

Při čištění a odstraňování odřezků z dopravníku je možno ramena odsunout od pily do tzv. servisní polohy. Správnost označení tyčí je kontrolována kamerovým systémem. Zařízení je provozováno v náročných podmínkách železáren (vysoká prašnost, nízké i vysoké teploty).

(zařízení pracuje v ČR pro českého zákazníka)