Výrobní linka Thermovent paper coating upravuje papír v kapalných lázních pro jeho další využití ve zdravotnictví. Protože je zařízení symetrické, průchod papíru linkou je možný jak zprava doleva, tak zleva doprava, což minimalizuje manipulace mezi jednotlivými procesními kroky. Linka má vlastní chemické hospodářství pro přípravu procesních směsí. Papír prochází lázněmi a následně průběžnou pecí, kde se suší. Na výstupu z pece je bezkontaktně měřena jeho vlhkost. Papír je na obou stranách linky navíjen na role s automatickou korekcí návinu.