Sestava pásových dopravníků

49400

Sestava se skládá ze tří navazujících pásových dopravníků a slouží k automatickému transportu výrobků z čistých výrobních prostor do prostor pro balení. Dopravníky č.1 a 2 jsou umístěny v čistých prostorech a výstupní dopravník č.3 v prostoru s normálním prostředím. Prostup v mezistěně je osazen průvanovou uzávěrou s elektricky hnaným bubnem s ohybnými lamelami, k zabezpečení oddělení obou typů prostor a k ochraně obsluhy před průvanem z přetlako-vaných čistých prostor.

(zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA)