Zařízení je robotizovaná pracovní stanice, která slouží k automatizaci procesu vrtání miniaturních otvorů do stentů. Stenty jsou tenké tvarované trubičky pro použití v chirurgii. Operátor založí paletku se stenty do stroje a spustí automatický proces vrtání. RFID čtečka načte kód paletky pro výběr definovaného layoutu vrtání. Samotné vrtání provádí v požadovaném rozložení čtyřosý SCARA robot, který má do koncového efektoru upnutou odpovídající vrtací hlavu. Po provrtání otvorů na jedné straně stentů se paletka v držáku přetočí o 180° a vrtání se automaticky provede i z druhé strany.

(Zařízení pracuje v České republice pro německého zákazníka)