KV-linka je komplexní robotizované výrobní zařízení pro nasazení při výrobě elektronických součástek. Použitá technologie spočívá v nanášení polymerních vrstev tekutých roztoků na anody kondenzátorů. Používají se střídavě dva druhy roztoků – primer a disperze a po každém namáčení proběhne vysoušení výrobní dávky v sušící peci. Proces je dle zvolené receptury mnohonásobně opakován a kombinován.

Pro namáčení a sušení v primeru slouží jedna část linky, pro nanášení roztoku disperze je k dispozici zrcadlově uspořádaná druhá část linky. Díly jsou v celém průběhu zpracování zafixovány do manipulačních rámečků a veškerou manipulaci v lince zajišťují dva 6-osí průmysloví roboti. Z důvodu používání lihového roztoku na straně primeru jsou vyhrazené části linky v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu.

(Zařízení pracuje v ČR pro zákazníka z USA.)