Zařízení na vysekávání a ultrazvukové svařování membrány

43250

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová automatická linka pro vysekávání kroužků z velmi tenké membrány a jejich navařování pomocí ultrazvuku do dvou různých plastových součástí – na špičku pláště (Jacket) a na víčko (Guiding Lid).

Požadovaný tvar membrány je vystřižen, přenesen na plastový díl a následně ultrazvukem přivařen. Dále je provedena kontrola těsnosti svařence součásti s membránou. Jednotlivé díly jsou do stroje dávkovány pomocí vibračních podavačů, pohybují se na otočném karuselu a manipulaci s nimi provádí robot. Operátor zvolí program, v závislosti na tom, jaký výrobek má být vyráběn, zajišťuje dostatečné množství fólie a součástí a na konci procesu odebírá zásobníky s hotovými výrobky. Výrobky „Jacket“ vyjíždí ze stroje uložené v paletkách, výrobky „Guiding Lid“ jsou vkládány robotem neuspořádaně do krabičky. Neshodné výrobky jsou umísťovány do zvláštního boxu.

(Stroj je používán v Dánsku dánským zákazníkem)