Projekty

Stolní tampo-print 360°

Stolní tampo-print 360°

Stolní tampo-print 360° je menší jednoúčelové zařízení pro potisk katetrů, které se využívají ve zdravotnictví. Katetry jsou zakládány ručně do lůžka pod průhledný kryt. Barva se na katetr přenáší pomocí tamponu, který jej následně odvaluje, čímž zajistí potisk po...

číst více
Thermovent paper coating

Thermovent paper coating

Výrobní linka Thermovent paper coating upravuje papír v kapalných lázních pro jeho další využití ve zdravotnictví. Protože je zařízení symetrické, průchod papíru linkou je možný jak zprava doleva, tak zleva doprava, což minimalizuje manipulace mezi jednotlivými...

číst více
Zařízení pro svařování Pinu a embosování

Zařízení pro svařování Pinu a embosování

Zařízení je automatická pracovní stanice s obsluhou a je určena pro výrobu polotovaru s použitím ve zdravotnictví. Vstupním materiálem je pytlík svařený z fólie, do kterého zařízení přivaří plastový PIN a zároveň na něm provede prolis. Takto upravený pytlík je...

číst více
Svařovací přípravek

Svařovací přípravek

Zařízení je určeno pro sériovou výrobu jednorázové zdravotní pomůcky. Technologicky jde o automatizovaný přípravek ke svaření dvou plastových dílů indukčním ohřevem. Svařovací jednotka je umístěna na přesném lineárním vedení s pneumatickým pohonem na přední straně...

číst více
Sestava pásových dopravníků

Sestava pásových dopravníků

Sestava se skládá ze tří navazujících pásových dopravníků a slouží k automatickému transportu výrobků z čistých výrobních prostor do prostor pro balení. Dopravníky č.1 a 2 jsou umístěny v čistých prostorech a výstupní dopravník č.3 v prostoru s normálním prostředím....

číst více
Zařízení pro měření délek

Zařízení pro měření délek

Automatické zařízení slouží ke kontrole délek sekaných gumových profilů. Jednotlivé díly jsou do stroje přiváděny z předchozího sekacího stroje pomocí průběžného trojstranného pásového dopravníku. Délka profilu je změřena bezkontaktně dvojicí přesných světelných závor...

číst více
Automatická montáž Epifuse

Automatická montáž Epifuse

Zařízení slouží k plně automatizované montáži sestavy Epifuse Catheter Connector. Tato sestava je zdravotní materiál a skládá se ze dvou dílů, Body a Cap. Existuje několik variant používaných dílů a musí být zaručena přítomnost správných dílů v sestavě a jejich...

číst více
Chemická linka na čištění ingotů

Chemická linka na čištění ingotů

Automatické zařízení slouží k leptání a čištění monokrystalických křemíkových ingotů pro výrobu polovodičů. Jednotlivé ingoty válcového tvaru jsou zakládány na vstupní dopravník v koši. Po uzavření krytu vstupního dopravníku probíhá pracovní cyklus automaticky....

číst více
Vysokotlaký tester

Vysokotlaký tester

Automatické zkušební zařízení je zkontruováno pro destruktívní testy vysokým tlakem až 400MPa. Tvoří ho stabilní svařovaná skříň z broušené nerezové oceli, do níž jsou vestavěny dvě vysokopevnostní testovací komory. Komory mohou být využívány střídavě, v jedné probíhá...

číst více
Chemická linka pro leptání Si desek

Chemická linka pro leptání Si desek

Zařízení je chemický box k čištění a leptání desek monokrystalu křemíku v chemikálii SC-1 a kyselině fluorovodíkové HF. Obsluha zakládá koše s křemíkovými deskami o průměru 4 až 8“ do jednotlivých van. Po dosažení požadované doby leptání jsou desky manuálně přeloženy...

číst více
Distribuční systém pro chemikálie EBR

Distribuční systém pro chemikálie EBR

Zařízení slouží k uskladnění a automatickou distribuci hořlavé a potenciálně výbušné chemikálie EBR v provozu výroby polovodičů. Z velkokapacitních zásobníků ve venkovní stanici se přečerpává do distribuční jednotky uvnitř provozu a dále k zařízení. (Zařízení pracuje...

číst více
Chemické boxy AWAP pro směsi HF

Chemické boxy AWAP pro směsi HF

Zařízení je určeno pro leptání Si desek ve výrobě polovodičů. Je konstruováno jako samostatný chemický box. Leptání se provádí chemikáliemi na bázi kyseliny fluorovodíkové. Použité konstrukční materiály jsou chemicky odolné a splňují normu FM 4910 pro použití...

číst více
Automatický box pro microstrip

Automatický box pro microstrip

Zařízení je navrženo jako jednoúčelový automatický box pro leptání Si desek. Cyklus leptání a oplachování Si desek je zcela automatickýdle zvolených parametrů, obsluha provádí pouze doplňování vstupního materiálu, odebírání výrobků a volbu parametrů procesu. Box je...

číst více
Automatická linka na leptání čipů

Automatická linka na leptání čipů

Zařízení je sestava čtyř na sebe navazujících chemických sekcí propojených do výrobní linky. Linka umožňuje provádět automaticky komplexní chemickou proceduru na deskách křemíkového monokrystalu. Procedura se typicky skládá ze sekvencí leptání v chemických lázních a...

číst více
Stroj na párání úpletů

Stroj na párání úpletů

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová automatická linka pro párání textilních úpletů pro firmu vyrábějící prádlo. Zařízení je automatické, s minimální obsluhou operátory. Ve stroji probíhají postupně jednotlivé procesy. Navádění úpletu, otáčení úpletu, navedení,...

číst více
TMAH

TMAH

Zařízení je určeno pro ředění a distribuci chemikálie TMAH. Výsledná směs TMAH 2,38% je tvořena mícháním Tetramethylammonium hydroxidu (TMAH 25%) a deionizované vody (DI voda). Systém se skládá z vnitřní míchací smyčky a distribuce. (zařízení pracuje v ČR pro...

číst více
Zařízení na tepelné ošetření AC ampulí

Zařízení na tepelné ošetření AC ampulí

Zařízení pro tepelné ošetření AC ampulí horkou vodou je navrženo jako jednoúčelové, poloautomatické, se stálou obsluhou operátorem. Pracovní proces je řízen pomocí PLC, ovládací a zobrazovací jednotky HMI a pomocí nastavitelných pracovních hodnot teploty a času. AC...

číst více
Automatická montáž injekčních stříkaček LORD

Automatická montáž injekčních stříkaček LORD

Stroj je navržen jako jednoúčelové automatické zařízení pro výrobu zdravotnického spotřebního materiálu. Kompletuje a testuje speciální výrobek podobný injekční stříkačce s názvem „Loss of resistance device - syringe“. V zařízení probíhají postupně procesy:...

číst více
Závitovací zařízení

Závitovací zařízení

Závitovací zařízení je jednoúčelové strojní zařízení ke zhotovení závitů M4 v automatických cyklech řízených jednočlennou obsluhu. Obráběnými díly jsou dva typy kovových hadicových spon. Obsluha upíná vždy dva kusy stejného typu dílu do přípravku uchyceného na otočné...

číst více
Zařízení na svařování a plnění pytlíku plynem

Zařízení na svařování a plnění pytlíku plynem

Zařízení je automatické pracoviště s obsluhou, určené pro výrobu formátovaných pytlíků, plněných plynovou směsí. Tento výrobek je zdravotnický produkt a používá se jako jednorázová náplň do lékařského analyzátoru. Obsluha zakládá na pozice do výsuvů stroje volné...

číst více
Montážní linka pro kompletaci kazet

Montážní linka pro kompletaci kazet

Zařízení slouží ve výrobě zdravotnického spotřebního materiálu jako jednoúčelové obslužné pracoviště pro samostatné strojní zařízení Cassette welder. Zařízení tvoří tři pracovní stoly tvořící výrobní linku tvaru U a je provozováno se stálou obsluhou operátory....

číst více
Automatická stanice pro svařování kazet

Automatická stanice pro svařování kazet

Cassette welder je jednoúčelové strojní zařízení. Slouží ke svařování plastového víka s kazetou, ve které jsou umístěny roztoky pro krevní analyzátor. Zařízení je navrženo jako poloautomatické, se stálou obsluhou operátorem. Kazeta s těsněním a s plastovým držákem...

číst více
Zařízení pro leptání fasety desek ve sloupečku

Zařízení pro leptání fasety desek ve sloupečku

Zařízení je určeno pro leptání fasety polovodičových desek (do průměru 4“) směsí kyseliny dusičné, fluorovodíkové a octové. Desky jsou po procesu leptání oplachovány v trojité protiproudné kaskádě s demineralizovanou vodou a sušeny ofukem vzduchu pomocí plochých...

číst více
Automatické zařízení pro výrobu memobagu

Automatické zařízení pro výrobu memobagu

Zařízení je navrženo jako jednoúčelová automatická linka na výrobu a testování výrobků memobag ve výrobě zdravotnického spotřebního materiálu. Zařízení je konstruováno na výrobu tří velikostí memobagů s možností přidání dalších velikostí. V zařízení probíhájí postupně...

číst více
Letmá střihačka

Letmá střihačka

Letmá střihačka je jednoúčelové strojní zařízení, které se používá například za extrudérem. Je navrženo k automatickému stříhání plastových trubic (o průměru 4 - 16 mm) a profilů v délkách 130 mm až 2000 mm. Zařízení pracuje na principu letmých nůžek, které umožňují...

číst více
Zařízení pro přípravu čpavkového roztoku

Zařízení pro přípravu čpavkového roztoku

Zařízení slouží k automatickému řízenému ředění čpavku a deionizované vody. Výsledkem je čpavkový roztok s vodivostí v zadaných mezích. Takto vzniklý roztok je v zařízení skladován v tanku o objemu 200 litrů a dopravován do cirkulační smyčky, ze které si naředěnou...

číst více
Zařízení pro dávkování a zalisování výbušné směsi

Zařízení pro dávkování a zalisování výbušné směsi

Automatické zařízení, které je určeno k dávkování zalisování a měření výbušné směsi do zpožďovačů rozbušek. Po nadávkování slože na vrstvu azidu olovnatého dojde k zalisování a změření nadávkovaného množství. Zpožďovače, které mají nadávkováno nesprávné množství jsou...

číst více
Stříhačka hadiček s nástřihem a potiskem

Stříhačka hadiček s nástřihem a potiskem

Zařízení je jednoúčelový automat pro stříhání, nástřih a potisk PVC hadičky o průměru 4,4mm. Celková délka střihané hadičky je 1600 mm a v délce 550 mm je proveden částečný nástřih pro snadné odtržení. V celé délce stříhané hadičky lze nastavit potisk libovolnými...

číst více
Rychlostříhačka hadiček s odvíječem

Rychlostříhačka hadiček s odvíječem

Zařízení je jednoúčelový strojní automat pro rychlé stříhání PVC hadiček Ø 3 ÷ 8mm. Délka stříhané hadičky je nastavitelná od 100 mm do 10000 mm. Podle způsobu zpracování je možno hadičku odvíjet z cívky, volného návinu nebo rychlostřihačku zařadit přímo za extrudér....

číst více
Digestoř pro práci s kyselinami

Digestoř pro práci s kyselinami

Zařízení slouží jako laboratorní box pro práci s agresivními chemikáliemi. Hlavní částí je pracovní prostor s chemicky odolnou polypropylenovou pracovní deskou a s osvětlením. V pracovní desce jsou tři výlevky, každá je napojena na samostatný chemický odpad.. Na zadní...

číst více
Zařízení pro tmelení monokrystal Si

Zařízení pro tmelení monokrystal Si

Tmelicí zařízení je konstruováno jako jednoúčelové zařízení pro tmelení křemíkových monokrystalů k podložce pro následné zpracování v drátové řezačce. Výstupem tohoto zařízení je přitmelený monokrystal k nosiči pod zvolenými úhly ve dvou rovinách. Zařízení umožňuje...

číst více
Systém na opracování a dopravu Si ingotů

Systém na opracování a dopravu Si ingotů

Systém pro opracování a dopravu Si ingotů je komplexní zařízení pro očištění, temperaci a dopravu Si ingotů. Vstupní částí zařízení je překlápěčka, kde probíhá zabroušení hran a čištění ingotu. Překlápěcí systém umožňuje obsluze snadno manipulovat s Si ingotem. Po...

číst více
Automatická pila na řezání profilů

Automatická pila na řezání profilů

Zařízení je určeno k řezání přesných hliníkových profilů pro výrobu stupaček žebříků. Součástí zařízení je automatický, dvanáctipozicový podavač profilů. Profily jsou řezány na délky dle zvolené receptury, tak aby bylo vhodným rozdělením zbytku dosaženo co nejmenšího...

číst více
Skříň sběru organiky

Skříň sběru organiky

Zařízení je určeno ke sběru odpadních organických chemikálií, především rozpouštědel, nezpůsobujících korozi použitých materiálů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyrobeno pro uložení dvou dvousetlitrových sudů. Pro snadnou výměnu jsou sudy uloženy na válečkových...

číst více
Box na odmašťování a sušení Al folií

Box na odmašťování a sušení Al folií

Zařízení je určeno k odmašťování a následnému sušení hliníkových fólií v polovodičovém průmyslu. Odmašťování probíhá v několika vanách, toluenu, lihu a acetonu s podporou ultrazvukového zářiče. Na konci procesu jsou fólie sušeny horkým dusíkem. Vzhledem k tomu, že...

číst více
Zařízení pro broušení segmentů

Zařízení pro broušení segmentů

Poloautomatické jednoúčelové strojní zařízení pro současné přesné broušení čel čtyř keramických segmentů v délkách 95 - 310 mm. Čtveřici segmentů vkládá obsluha do upínacího lože, mezitím se předchozí čtveřice brousí dle nastavené doby broušení. Broušení probíhá až po...

číst více
Rozbočovací ventilový modul na chemikálie

Rozbočovací ventilový modul na chemikálie

Skříň VMB (Valve Manifold Box) slouží k rozdělování zvláště čistých chemikálií do zásobovacích větví k jednotlivým odběrným místům, např. linkám pro zpracování polovodičových materiálů (křemíkové desky, křemíkové krystaly apod.). V tomto případě je skříň koncovým...

číst více
Mycí linka Si desek po lapování

Mycí linka Si desek po lapování

Zařízení je určeno k mytí a sušení křemíkových desek do 8" po operaci lapování. Obsluha založí Si desky v zásobníku do manipulačního koše ve vstupní dvoupozicové vaně s vodou. Pomocí dvouosého manipulátoru je následně koš překládán dle zvolené receptury mezi dvěma...

číst více
Zařízení pro leptání  trubic z křemennného skla

Zařízení pro leptání trubic z křemennného skla

Zařízení je určeno k leptání křemenných trubic kyselinou fluorovodíkovou a následnému mytí demi-vodou. Umožňuje zpracovávat trubice do průměru 300 mm a délce až do 2450 mm. Zařízení je vybaveno vnitřními sprchami. Pracovní prostor je odsávaný a je zakryt průhlednými...

číst více